Din Naprapat Helsingborg / Rehab & Performance
Ängelholmsvägen 27, Helsingborg
0723 75 65 68 / 0709 82 07 84

Varför bäckenbotten har en stor betydelse för hårt tränande individer och inte bara för gravida kvinnor

21/11/2017

I denna artikel kommer vi prata om våra tankar kring bäckenbotten. Det är ett relativt vanligt problem hos framförallt gravida kvinnor men inte minst individer som tränar hårt. Att ha en dysfunktion i detta område kan leda till ett antal olika besvär och smärtproblematiker såsom ländryggssmärtor, förstoppning, svårt att hållas sig för att kissa i olika situationer eller besvär under sex.

För att lättare förstå vad bäckenbotten är, hur den fungerar och framförallt varför den är så viktig så ska vi gå igenom lite anatomi. Bäckenets bildas av en grupp muskler som bildar botten på själva bukhålan. Det viktigaste musklerna är Levator ani och M. Coccygeus. Dessa muskler har en skålformad formation och fäster på sittbensknölen (Tuber ischiadicum), korsbenet (Sacrum) samt svanskotan (Coccyx).

Dessa muskler har som uppgift att hålla organen som finns i nedre buhålan på plats. Musklerna här ska även se till att vi kan skapa ett normalt intraabdominalt tryck. Ett intraabdominalt tryck skapas när vi hostar, nyser eller krystar. Att medvetet skapa detta intraabdominala trycket är av väldigt stor betydelse för tunga lyft och för att skapa en stabil plattform för ryggraden och bäckenet när vi utsätts för olika belastningar, ex. löpning.

 

Intrinsic subsystem (Inre muskulaturen)

Musklerna i bäckenet arbetar tillsammans med andningsmusklen Diafragma, Transversus abdominas (djupa magmuskulaturen), Multifiderna (små djupa ryggmuskler längs ryggraden) och de bakre fibrerna av obliqus interna (inre sneda bukmuskulaturen)

Denna inre enhet skapar en segmentell stabilisering av ryggraden och SI-lederna. Detta innebär att detta system ser till att varje kota i ländryggen blir stabiliserad. När detta system fungerar synkroniserat krävs det lite kontraktionskraft för att skapa stabilitet och detta är uthållig muskulatur som klarar av att arbeta under låg tid utan att bli uttröttade.

Koordinaton av det inre systemet är kritiskt för at skapa stabilitet, det är till och med viktigare att den inre enheten för förmågan att aktiveras innande större musklerna utför en rörelse (yttre enheten), än att den inre enheten är stark.

 

Varför är denna inre enhet så betydelsefull?

Har vi en fungerande inre enhet kommer den att aktiveras före en rörelse utförs av de muskler som tillhör den yttre enheten. M. Transversus och M.Multifidus aktiveras, eftersom M. Transversus fibers är horisontella kommer aktiveringen att dra in naveln emot ryggraden. Denna rörelse inåt av bukväggen kommer att skapa en kompression mot de inre organen. Kompressionen av de inre organen skapar ett uppåtgående tryck längs ryggraden som aktiverar M.Diafragma och ett nedåtgående tryck längs ryggraden som aktiverar musklerna i bäckenbotten.

Under förutsättning att dessa muskler jobbar tillsammans som de ska, skapas stabilitet så att våra extremiteter (armar och ben) kan fungera optimalt och se till att ryggraden får den funktionella support som den behöver under rörelse och aktivitet.

 

 

Det är alltså inte bara kvinnor som fått barn som får besvär med dessa musklerna utan även högt idrottande atleter.

Män drabbas även att dessa problem med här är de vanligare med ländryggs problematik när vi pratar om en svag bäckenbotten. Även besvären att ständigt behöva gå och kissa mer ofta utan att ha någon form av prostataförändring.

 

Att ha en dysfunktionell bäckenbotten kan också skapa obalanser i andra muskler

Något vi ser är kompensationsmönster i käk-muskulaturen eller Diafragma (andningsmuskel) som jobbar för en svaghet i bäckenbotten.

Detta betyder att man krampar ihop käkarna eller håller andan för att skapa kraft och stabilitet. Ett vanligt exempel är att pressa ihop käkarna medan man sover. Detta kan alltså ha sin förklaring till att man har en dysfunktionell bäckenbotten muskulatur.