Din Naprapat Helsingborg / Rehab & Performance
Ängelholmsvägen 27, Helsingborg
0723 75 65 68 / 0709 82 07 84

Fotens inverkan på kroppen och hjärnan

21/11/2017

I samtycke med patient vill jag idag lyfta ett patientfall och ämne angående fotens inverkan på kroppen och hjärnan. Denna patient kom till mig häromdagen för smärta under båda fötterna som han haft problem med i 15 år. Smärtan har varit så pass hög så att han har fått gå med inneskor hemma efter jobbet. Provat alla typer av skor, behandling och inlägg utan någon alls effekt.

En sämre fungerande input till hjärnan ger en sämre output vilket också innebär en försämrad proprioception i området. Det vill säga den miljön som du ”känner” runt omkring. Dessa känselkroppar kallas receptorer. Vi har miljontals receptorer i foten som fungerar som datachip. Deras uppgift är att hela tiden registrera och vidarebefordra signal till och från hjärnan om var och hur foten träffar marken. Då foten är den enda delen av kroppen som har kontakt med marken, är det viktigt att informationen (inputen) in till hjärnan är optimal.

När vi då sätter skor på fötterna försämras detta system och detta komplicerar signalerna uppåt i kedjan vilket bidrar till att din kropp får skapa proximala kompensationer, som är belägna närmare kroppens centrum som exempelvis ländrygg eller nacke, för distala trafikstockningar vilket är delar längre ifrån kroppen centra som i detta fall foten. Detta kan leda till en ökad skaderisk och en störning av signaleringen mellan hjärnan och foten.

Dyfunktion av den inre fotmuskulaturen skapar även problem för själva fotleden. När vi inte använder vår inre fotmuskulatur som har som uppgift att stabilisera fotvalvet så löser kroppen de genom att neurologiskt komprimera leden för att skapa stabilitet och på längre sikt kan detta leda till en degeneration av strukturen. Det resulterar i en sämre rörlighet av foten som följd.

Min patient fick förbud av inneskor och aktivering och träning av fötternas inte muskulatur.

3 veckor senare hade smärtan under fötterna försvunnit helt och inga inneskor behövdes mer.